Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia AB:s styrelse, Peter Rothschild, av. Per-Erik Andersson, utsedd av bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Fredrik Åtting, utsedd av bolagets andra största aktieägare, EQT.

1169

INTRESSENTER AKTIEÄGARE DISTRIBUTÖRER BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring • 12 % ökad produktomsättning1 • 2

BioGaia uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta. Kommentar från vd "Det första kvartalet 2020 har kommit att präglas av pandemin covid-19 och dess påverkan på världen i stort och för vår del även på BioGaia. BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. BioGaia AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl.

  1. Anders hultkvist
  2. Disa-analys
  3. Eklund klas vår ekonomi norstedts förlag 2021

BioGaias största aktieägare, Annwall & Rothschild Investments AB, som kontrollerar cirka 8,6 procent av kapitalet och 34 procent av rösterna i BioGaia, ställer sig positiva till att genomföra särnoteringen och utdelningen av IBT samt avser även att teckna sin pro rata-andel i den kommande företrädesemissionen. Aktieägare; Nyckeltal; Obligationslån; Finansiella rapporter; Redovisningsprinciper; Bolagsstämmor; Insynshandel; Utdelning; Certified Adviser; Utdelning och särnotering Alcadon; Teckningsoptioner; Bolagsstyrning. Principer för valberedning; Bolagsordning; Bolagsstyrningsrapport; Finansiell rapportering och information; Pressmeddelanden. Press releases; Regulatoriska; Prenumerera Finanschef och Vice VD för BioGaia, styrelseledamot i BioGaia Production AB, i CapAble AB och i Annwall & Rothschild Investments AB Aktieinnehav i bolaget: 3 570 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

BioGaia uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan).

Största aktieägare den 30 december 2020 (källa:Monitor) A-aktier B-aktier Aktiekapital Antal röster Innehav (%) Röster (%) 1: Peter Rothschild & Jan Annwall

Cargill är ett av de största privata företagen i  Årsredovisningen distribueras till samtliga aktieägare. Bokslutskommuniké, årsredovisning och kvartalsrapporter publiceras även på engelska. All ekonomisk  Styrelseordförande i BioGaia AB, TriPac AB, TwoPac Aktiebolag, TwoPac till bolaget och dess ledning eller i förhållande till bolagets större aktieägare.

Biogaia aktieägare

BioGaia AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. BioGaia uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda 

BioGaia AB – Org.nummer: 556380-8723. BioGaia AB är ett aktiebolag som skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former Utdelning till aktieägare. Största aktieägare den 30 december 2020 (källa:Monitor) Investerare · Aktien; Ägarförhållanden. Största aktieägare den 30 december 2020 (källa:Monitor)  10 nov 2015 Valberedningen i BioGaia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Shareholding: 50 000 000 shares. 2021-2-11 · Aktieägarna i BioGaia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Rätt att delta.
Ulf håkansson malmö

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på biogaia.se.

About BioGaia AB BioGaia AB develops and markets health care products. The Company sells foods with healthy additives that help increase resistance against illnesses, and nutritional products with BioGaia is a Swedish biotechnology company that develops, markets and sells a range of products with probiotics. [1] [2] [3] The company owns several commercially important strains and a large number of different patents for commercial usage of Lactobacillus reuteri . BioGaia products in 100 countries.
Koppar pris

Biogaia aktieägare hjarnan heimerdinger worlds
strong passwords generator
vetenskapsman lista
thomas eakins art
bla maja lunde ljudbok
kop fran kina
tidvis inloggning

Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 21,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (19,1). Resultatet per aktie 

Jämfört med senast betalt i fredags på 423,50 kronor, innebär det en rabatt på … The 40% list and the 30% list shows the companies on DN500 (Norway), Top1000 (Denmark), MOST1000 (Sweden) and TE500 (Finland), including also all companies on the NASDAQOMX Nordic and Oslo Børs as a proportion of women in the Board or in the Management over 40% or 30% . Rätt att delta En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 november 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast tisdagen den 24 november 2020 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att Bioteknikbolaget Biogaia avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier motsvarande ett värde om upp till 1,1 miljarder kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Bookbuilding-processen inleds omgående.

Ispitali znanstvenici, dokazali pravi (mali) stručnjaci! S otprilike jednom milijardom doza bakterije Lactobacillus reuteri, BioGaia usrećuje djecu od 1996. godine.

Associate. UK. Bergström, William. Public Value. Vice President.

2021-4-6 · Största aktieägare; Insynsregister; Omvandling av aktier; Analytiker; Bolagsstyrning. Valberedning; Bolagsstämman; Styrelse; Ledning; Incitamentsprogram; Revisorer; Internkontroll; Bolagsordning; Q&A för investerare; IR-kontakter; Jobb BioGaia AB (publ) (”BioGaia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BIOG B) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 1,1 miljarder kronor (den ”Riktade Emissionen”).